Munkáltatóknak

kiVÁLASZTÁS TÁMOGATÁSA

Jelentős tapasztalattal rendelkezünk a gazdaság minden szektorába és szakterületére történő kiválasztásban, melyekről referenciáink vannak.

A kiválasztási folyamat ügyfeleink igényeinek pontos felmérésével és megértésével kezdődik, erre különösen nagy hangsúlyt fektetünk. Ezek alapján teszünk szakmai javaslatot az adott keresés módszertanára. Igény esetén segítünk a munkaköri profil kialakításában, melyhez hozzárendeljük a munkakör szempontjából kulcsfontosságú szakmai- és viselkedési kompetenciákat.

A kiválasztás folyamata általában az alábbi lépéseket foglalja magában:

 pályázatok értékelése, szelektálása

 • telefonos előszűrés
 • továbblépés esetén struktúrált, kompetencia alapú interjú lefolytatása
 • alkalmasság vizsgálat a munkakörre alakítva (személyiség. és képesség tesztek felvétele, online feladat kiküldése)
 • igény szerint Értékelő Központ (Assessment Center) szervezése
 • referenciák kérése
 • short list jelöltek bemutatása (rövid határidővel)
 • felvételt követően a beillesztés támogatása

 

Díjazás: sikerdíjas szerződéssel, az új dolgozó havi nettó fizetéséből kalkulálva, garanciával

TESZTES FELMÉRÉS

A teszt az ember képességeinek, tudásának vagy személyiségének vizsgálatára alkalmas mérőeszköz. Teszttel vagy azok kombinációjával objektívebb információkat lehet nyerni egy adott személy képességeiről, motivációjáról, magatartásáról és személyiségéről, mint pl. egy személyes beszélgetés/interjú során. Előnyük a pontosság és az objektivitás, valamint a jövőbeni teljesítményre vonatkozó előrejelző képesség és megbízhatóság.

A személyiségtesztek a személyiség összetevőinek dimenzióit, míg a képesség vizsgáló tesztek valamely speciális területen az egyén képességeit mérik.

Egy tesztbattériából választjuk ki azokat, melyek a vizsgálandó terület legfontosabb tulajdonságait mérik. Akár 4-5 teszt egyidejű alkalmazása is lehetséges.

Igény szerint, írásminta is felvehető irodánkban grafológiai elemzés céljából.

Mely esetekben ajánljuk?

 • leendő munkatársak személyiségének, képességeinek bevizsgálására
 • a beválási prognózis objektívebbé tételéhez
 • meglévő munkatársak fejlesztésére, előléptetéséhez
 • teljesítményértékelésre

Díjazás: teszt típustól és számtól függően 10.000 – 50.000 Ft/vélemény.

 

Pályaorientáltsági teszt

OUTPLACEMENT / GONDOSKODÓ LEÉPÍTÉS

 

Az outplacement humánus felmondást, gondoskodó elbocsátást jelent. Egy segítő életút-vezetési tanácsadás, amely támogatja a munkavállalót/munkavállalókat a leépítés során, illetve az azt követő, sokszor csöppet sem könnyű időszakban.

Programunkkal az elbocsátandó munkatársak álláskeresésre való felkészítését vállaljuk, alkalmassá téve őket új munkahelyük megtalálására.

Célunk, hogy segítsük a leépített dolgozót az újrakezdés építkezésében, karrier lehetőségei számbavételében, annak tudatosításában, a reális továbblépésre.

Eredményes a tanácsadás, ha a személy mielőbb megtalálja elvárásainak és képességeinek megfelelő új munkakörét, vállalatát, ahol még hosszú ideig képes új megbízóját szaktudásával és tapasztalatával szolgálni.

Fontos, hogy a tanácsadás folyamán, a kliens az adott helyzetre egyben lehetőségként is tudjon majd tekinteni, és partner legyen abban, hogy az adott szituáció a lehető legjobbat hozza ki belőle!

 

Közösen kialakítjuk

 • a munka világába való visszataláláshoz vezető út konkrét lépéseinek kidolgozását
 • elkészítjük a legkorszerűbb pályázati dokumentumokat (motivációs levél, önéletrajz, referencialevelek, szakmai prezentáció)
 • álláskeresés technikai és gyakorlati tanácsokat adunk
 • meghatározzuk a keresési stratégiát, módszereket
 • felkészítjük interjúra a jelöltet
 • folyamatosan figyelemmel kísérjük a leépített dolgozó munkaerő-piaci aktivitását
 • szükség esetén pszichológus bevonásával mentális támogatást nyújtunk
 • stílus tanácsadó bevonásával önbizalmat erősítő – illemtani alapok, magabiztos fellépés, előnyös, ápolt megjelenés – felkészítést nyújtunk.

 

Kiknek ajánljuk?

Ezt a szolgáltatást azon cégek veszik igénybe, amelyek már felismerték annak fontosságát, hogy a leépített dolgozó álláskeresésre való felkészítése belső PR, humánus lépés, egyben komoly piaci és szervezeti imázs növelő befektetés.

 

A tanácsadás egyéni és csoportos formában is működik.

 

Díjazás: a megrendelés tartalma és időkerete szerint alakítható.

 

Magabiztos férfi

cOACHING/személyiségFEJLESZTÉS

Egyénre alakított támogatási folyamat, melynek célja a személyes és vezetői készségek fejlesztése, a problémás viselkedések korrekciója, a teljesítmény javítása a sikeres, kreatív és hatékony életvezetés/munkavégzés érdekében.

A módszer konkrét problémák, elakadások megoldására alkalmas teljesítményt növelő tréning, melynek során a Coaching folyamatban résztvevő személy (Coachee) a trénerrel (Coach) szorosan együttműködik. Ezáltal helyzetmegoldó képessége fejlődik, későbbi vezetői kihívásoknak könnyebben tud megfelelni (pl. döntéshozatal, feladat delegálás – számonkérés, asszertív kommunikáció, konfliktuskezelés, proaktivitás).

Célja, eredményei:
• Hatékony, kiegyensúlyozott személy
• Felmerülő problémák hatékony kezelése
• Kockázatos lépések elkerülése
• Megfelelő döntések meghozatala
• Saját képességeinek fejlesztése, megerősítése

• Nyitottság az új kihívások keresésére

 A folyamat:
• Cél megfogalmazása, kijelölése
• Probléma megfogalmazása
• Egyetértés a problémákban
• Beleegyezés, bizalom
• Megfelelő döntések meghozatala
• Helyzet gyakorlatok

 Kiknek ajánljuk:

 • Önfejlesztésre, önfejlődést igénylőknek
 • Potenciális/építkező vezetőknek
 • Gyakorlott vezetőknek karbantartásra

 

Díjazás: 20.000 Ft / óra

.

A közös munka megkezdésekor kérjük a kitöltött, aláírt adatkezelési szabályzatot megküldeni címünkre.